Chrystus w Tobie > A Course of Love

A Course of Love

A Course of Love (Kurs Miłości) nie został przetłumaczony na język polski. Poniższy opis pochodzi ze strony Christmind.info. Wybór tłumaczonych cytatów będzie się pojawiał sukcesywnie.

Trzy książki w jednym woluminie – Kurs, Traktaty, Dialogi – najłatwiej jest zrozumieć, kiedy czytane są w chronologicznej sekwencji od początku do końca.

Kurs: pierwsza książka Kursu Miłości

W Kursie jesteś prowadzony łagodnie i stopniowo drogą do poznania twego prawdziwego Ja. Kurs Miłości przewiduje, że umysł będzie zaskoczony słowem „miłość” i zada pytanie: „Dlaczego ta książka nosi tytuł Kurs Miłości?”

Słowo miłość jest częścią twego problemu z tym Kursem. Gdybym wziął słowo miłość i zastąpił je jakimś wyszukanie brzmiącym technicznym terminem i powiedział, że to jest to coś, co utrzymuje świat w jedności, łatwiej byłoby ci to zaakceptować.

Traktaty: druga książka Kursu Miłości

Podczas gdy Kurs opisuje podstawowe zasady, na których spoczywa nasze prawdziwe Ja i zamyka rozziew między umysłem i sercem, to Traktaty pomagają nam wnosić owe połączenie pełni serca z umysłem w codzienne życie.

Traktat to tekst, który oferuje dogłębne zrozumienie jakiegoś tematu. W sumie w książce są cztery traktaty, każdy podejmuje jeden konkretny temat: 1) Traktat o sztuce myśli; 2) Traktat o naturze zjednoczenia i jego rozpoznania; 3) Traktat o osobowym ja; 4) Traktat o nowym.

Traktaty wyjaśniają, jak żyć jako ten, którym jesteś, jak działać w świecie z nowym Ja, z którym się utożsamiłeś. Traktaty nie zajmują się już więcej pracą w ramach kursu, jako że praca tego Kursu została w tobie pomyślnie zakończona. Celem traktatów jest po prostu pomaganie ci żyć tym, czego się nauczyłeś.

Dialogi: trzecia książka Kursu Miłości

Jak tytuł sugeruje, Dialogi to rozmowy pomiędzy czytelnikiem a Chrystusową świadomością, która jest obecna we wszystkim relacjach, w jakich jest czytelnik. Jesteś zaproszony nie tylko, by się przysłuchiwać, ale również by udzielać odpowiedzi.

Dialogi wieńczy intensywne „40 dniowe doświadczenie”, które ma miejsce w twym wewnętrznym świecie: „Czterdzieści dni i czterdzieści nocy.” Jest to przygotowanie do życia w świecie w jedności i będąc w relacji z wszelkim życiem, nieustannie nasłuchując i reagując na każdy aspekt stworzenia.

Dialogi umiejscawiają nas na drodze do bezpośredniej wiedzy. Jest to nowy sposób dochodzenia do poznania swego Ja, sposób dzielenia się w jedności i relacji.

Zaczęło się tworzenie nowego. Jesteśmy interaktywną częścią tego kreatywnego aktu miłującego Stwórcy. Stworzenie jest dialogiem. Stworzenie – które jest Bogiem i nami w zjednoczeniu – będzie odpowiadało na nasze odpowiedzi. Będzie odpowiadało na to, co sobie wyobrażamy i czego pragniemy.

Tworzenie nowego nie mogłoby się zacząć bez ciebie. Twoja chęć i gotowość na nowe, chęć, która zarazem pozostawiła za sobą stare, chęć, która zostawiła za sobą lęk i osąd, i oddzielną wolę, ta chęć była konieczna, by zacząć tworzenie nowego.

Co przyniesie przyszłość? Do od nas zależy tworzenie jako jedno ciało, jeden umysł, jedno serce. Ponieważ jest to nowa przyszłość nowej formy połączonej w jedności i w relacji, jedyne gwarancje nam znane, to to, że będzie to przyszłość miłości, przyszłość bez lęku, przyszłość nieograniczonej wolności.

Nie myśl, że to, o co jesteśmy proszeni nie jest wszystkim. To, o co jesteśmy proszeni to nasza całkowita chęć, by porzucić stare, nasza całkowita chęć, by przyjąć nowe. Ale też nie wątp, że to, co jest nam dane jest wszystkim. Wszelka moc stworzenia jest dla nas uwolniona. Zacznijmy.

Więcej o Kursie Miłości i Mari Perron możesz się dowiedzieć na stronie acourseoflove.org