Jean-Pierre de Causade

Rozszerzajcie, powiększajcie swoje serca w nieskończoność; mam wszystko, czego potrzeba, aby je wypełnić.

Jeśli nauczymy się postrzegać każdą chwilę jako przejaw woli Bożej, znajdziemy w niej wszystko, czego pragnie nasze serce. W rzeczy samej nie ma nic bardziej roztropnego, doskonałego czy boskiego niż wola Boża. Na jej nieskończoną wartość nie może wpłynąć ani czas, ani zmiana miejsca, ani okoliczności. Jeżeli posiadasz tajemnicę odkrywania jej w każdej chwili i w każdej rzeczy, posiadasz skarb najdroższy i najbardziej godny twego pożądania. Czegóż chcecie, dusze dążące do świętości? Pozostawcie sobie pełną wolność. Wasze pragnienia nie muszą mieć żadnej miary i żadnych ograniczeń. Rozszerzajcie, powiększajcie swoje serca w nieskończoność; mam wszystko, czego potrzeba, aby je wypełnić.

[….] Żadne stworzenie nie napełni ludzkiego serca, bowiem serce człowieka jest większe niż wszystko, co nie jest Bogiem. Imponujące góry są dla serca drobne niczym atomy. Wola Boża jest otchłanią, do której bramą jest chwila obecna. Jeżeli wstąpisz do tej otchłani, zobaczysz, że jest nieskończenie większa niż twoje pragnienia. Nie schlebiaj nikomu, nie czcij własnych iluzji. Inni nie mogą ci nic dać ani nic od ciebie otrzymać. Jedynie wola Boża niech będzie twoją pełnią, która nie pozostawi w tobie żadnej pustki. Adoruj ją, idź prosto do niej, przenikając i porzucając wszystkie pozory. Zmysły wielbią stworzenie; wiara wielbi wolę Bożą.

[….] Kiedy dusza rozpozna wolę Bożą i okaże gotowość całkowitego się jej podporządkowania, wówczas Bóg daje takiej duszy samego siebie. Jest to najskuteczniejszy ratunek w każdych okolicznościach. Dlatego doświadcza ona wielkiego szczęścia w tym nawiedzeniu Boga, a jej radość jest tym większa, im doskonalej poddaje się w każdej chwili Jego cudownej woli.

Powierzenie się Opatrzności Bożej, s.55-57

Ojciec Jean-Pierre de Causade (1675-1751) był francuskim jezuitą, kaznodzieją oraz pisarzem. Jego traktat Powierzenie się opatrzności Bożej od lat cieszy się na całym świecie niesłabnącą popularnością zarówno wśród katolików jak i niekatolików. Na czym polega jego doniosłość i urok? Aby to zrozumieć warto zwrócić się do św. Tomasza z Akwinu, który w prosty sposób tłumaczy, czym jest opatrzność w ogóle: „Opatrzność jest główną częścią roztropności. [….] ,Właściwym zaś zadaniem roztropności jest prowadzenie wszystkiego do celu.” W odniesieniu zatem do Boga, Opatrzność oznacza pomysł i plan, jaki Bóg w swej roztropności przygotował, aby doprowadzić rzeczy do właściwego im celu.

Przedmowa do wydania polskiego

Cytaty i fragmenty