Kurs

Twe życie musi się stać twym nauczycielem, a ty jego oddanym uczniem. Oto program nauczania przygotowany specjalnie dla ciebie, program, który jedynie ty możesz opanować. Jedynie twe własne doświadczenia życiowe doprowadziły cię do nauk, które zgromadziłeś i przełożyłeś na przekonania. Jedynie twe własne życiowe doświadczenia odwrócą ten proces.

Your life must become your teacher, and you its devoted pupil. Here is a curriculum designed specifically for you, a curriculum only you can master. Only your own life experiences have led to the learning you have accumulated and translated into beliefs. Only your own life experiences will reverse the process.

A Course of Love, Rozdział 23