Droga Sługi

Możesz przeczytać książkę Droga Sługi na stronie Christmind.info

Możesz kupić książkę Droga Sługi w Wydawnictwie Pokoju Chrystusa.

Ponieważ wiesz tylko, że istniejesz,
to musisz być w Bogu
i nic w żaden sposób nie może ci zagrażać.

Droga Sługi, Księga trzecia

Teraz
jego krokami
coraz bardziej kieruje źródło,
któremu ufa bezgranicznie,
i z każdym krokiem
znika potrzeba,
by wiedzieć,
gdzie idzie,
co będzie jadł, w co będzie się odziewał,
albowiem jego Ojciec wie,
że potrzebuje on tych rzeczy.

Droga Sługi, Księga pierwsza

Umysł przebudzony,
wolny od kajdan potrzeb,
ciało wolne
od bezużytecznych żądań
stawianych przez tożsamość, której nigdy nie było,
serce bijące jedynie
w rytm oddechu Najwyższego,
zmartwychwstały Chrystus kroczy
tam, gdzie kiedyś widniał świat,
nie widząc nic prócz chwały
Królestwa jego Ojca:
blask nie do wyrażenia słowami,
radość bez granic,
cel, w którym spełnienie jest pewne.

Droga Sługi, Księga pierwsza

Sługa
jest zwyczajnie niezrozumiały
dla percepcji świata.
Albowiem tam, gdzie świat postrzega brak,
sługa zna nieograniczoną obfitość.
Tam, gdzie świat postrzega zmaganie się,
sługa zna doskonałą harmonię.
Tam, gdzie świat postrzega
presję czasu,
sługa zna łaskę wieczności.

Droga Sługi, Księga druga

Albowiem dany jest tobie
dar jednego nauczyciela,
który prowadząc cię, nigdy nie błądzi.
Jego Głos jest pewny,
jego obecność wieczna.
Czyż nie powiedziałem wam:
„Poślę wam Pocieszyciela?”

Droga Sługi, Księga druga

Aby dawać prawdziwie,
trzeba dawać wszystko, co się ma.
Albowiem dawać,
wstrzymując choć jedną część,
to wierzyć, że nie ma się wszystkiego.
A tej, która wierzy, że nie ma,
wiele będzie zabrane,
a tej, która wie, że ma wszystko,
jeszcze więcej będzie dodane,
i jej dawanie będzie bez granic
i końca.

Droga Sługi, Księga druga