Chrystus w Tobie > Drogi do Boga

Drogi do Boga

Jest Jeden Bóg, jeden Chrystus – Syn i Córka Boga.
Bóg jest poza koncepcjami, poza nazwami poza teologiami.
Bóg JEST Miłością.
Bóg JEST.

Nienazwany, niepojęty, nieokiełznany językiem, formą, strukturą. TEN JEDEN KOCHA i w Tej Miłości przyzywa swoje Dzieci, by powróciły Tam, skąd wyszły w wolności im danej po to, by mogły doświadczyć dla Niego, jak to jest uwierzyć, że jest się oderwanym od Ojca, niezależnym od Niego, samotnym poszukiwaczem szczęścia na zewnątrz w wielości rzeczy i światów.

Bóg Ojciec-Matka z czułością prowadzi swe Dzieci, wieloma drogami. Jest ich tak wiele, jak wiele jest Dzieci. Dlatego Pasterz zostawia 99 owiec i idzie po tę jedną zabłąkaną, by wziąć ją w ramiona i postawić delikatnie na wąskiej ścieżce, na jej ścieżce, tej która zaprowadzi ją do Domu Pasterza, do Domu Ojca-Matki.

A Ojciec-Matka wychodzą na drogę i wypatrują swego dziecka i wiedzą, że przyjdzie, że wróci, że odnajdzie swą własną drogę do Boga, tę Drogę, która jawi się w wielości, lecz prowadzi do Jednego Domu, do Jednego Królestwa.

Różnorodność sposobów, w jakie mogę się z tobą komunikować jest nieograniczona. Twoją rolą jest być otwartym na Moje przesłania, bez względu na ich formę.

Jezus w Jezus mówi do Ciebie, Sarah Young

Bram jest tak wiele, jak wielu jest synów człowieczych.
Przed każdym z nich jest jego własna brama,
która prowadzi do Światła.
Bliżej niż ich własny oddech
i cienka niczym kartka papieru.

Jeszua, Listy Jeszuy, s. 153

Nie pragnij naśladować innych – każdy ma swoją drogę. Twoja droga jest najlepsza dla ciebie. Zaufaj Mi.

Jezus, Świadectwo, A.Lenczewska, 119

 Nie bój się, mała trzódko, bo Ojciec wasz postanowił dać wam królestwo.

Łk 12,32

Jesteś Jednością ze Mną. Jam Jest w tobie, w twojej ludzkiej osobowości, w twoim ciele, umyśle i intelekcie. Jam Jest w każdej komórce Twojego ciała, w każdym atrybucie Twojego umysłu, w każdej zdolności Twojego intelektu. Jam Jest Duszą, aktywną Zasadą wszystkiego. Tyś jest we Mnie. Tyś jest Komórką w moim Ciele; tyś jest Atrybutem Mojego Umysłu; tyś jest Zdolnością Mojego Intelektu. Jesteś częścią Mnie, a jednak jesteś Ja, moją Jaźnią. Jesteśmy Jednością i zawsze byliśmy. (…)

Tak, Jam, twoja Boska Jaźń, jest Mistrzem, którego poszukiwać nakazywała ci Dusza, a kiedy Mnie odnajdziesz i poznasz, że JAM JEST TY, zapragniesz w swojej ludzkiej świadomości zostać Moim Uczniem, będziesz Mnie oczekiwał z miłością i troszczył się jedynie o to, by wiernie Mi służyć zarówno w sobie, jak i w swoich towarzyszach. Wówczas zrozumiesz, dlaczego tylko „Jeden jest twoim Mistrzem, Chrystus.”

Bowiem jako że Ja, Chrystus, mieszkam we wszystkich ludziach, Jestem ich Jedynym Ja. Za pośrednictwem wszystkich ludzi JAM JEST nieustannie woła do ciebie usiłuje dosięgnąć i wywrzeć wrażenie na twojej ludzkiej świadomości. Jako że JAM JEST bez przerwy ciebie uczy, nie tylko za pośrednictwem wszystkich ludzi, ale również wszystkimi drogami, jakie są aktualnie potrzebne, na wiele sposobów docierania do twojej świadomości i używania wszystkich, by przywieźć cię do realizacji Mojego Znaczenia.

Nieosobowe Życie, s.134-135

Dopóki choć jedna
Owca
Błąka się
Pasterz
Będzie
Czuł się nieswojo.
Nie zostawi on swojego stada,
Lecz pośle
Posłańca
Który nawoływać będzie
To zagubione dziecko.
Opory dziecka
Pasterza
Nie przestraszą.
Będzie on wysyłał
Posłańców
DO SKUTKU.
Kogo boli najbardziej
Ta rozłąka?

Ciebie,
Czyli potencjalnie zagubioną
Owcę.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 2 , s.126-127