Chrystus w Tobie > Drogi do Boga > Droga do Boga > Droga do Boga. Tom 1 i 2

Droga do Boga. Tom 1 i 2

Chrystus to Syn Boży. To niezniszczalna część Ciebie.

Chrystus to Syn Boży. To niezniszczalna część Ciebie. To Ty poza czasem. To jest to, co Bóg stworzył. Chrystus ma moc sprawczą. Ego wydaje się, że mieszka w obrębie Chrystusa, lecz prawda jest taka, iż to jedynie wola Syna, by zasnąć, powoduje, iż sen jest możliwy.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 4

Tylko słuchając Głosu Boga tak naprawdę możesz dowiedzieć się, co tak naprawdę chcesz jeszcze robić na tej ziemi.

Tylko słuchając Głosu Boga tak naprawdę możesz dowiedzieć się, co tak naprawdę chcesz jeszcze robić na tej ziemi. Głos ego tak zakamuflował Twoje prawdziwe powołanie, abyś przypadkiem do niego nie dotarł, ponieważ w wykonywaniu Twojego powołania, leży śmierć ego. Jesteś zaś powołany do bycia i życia w Miłości i Pokoju bez względu na okoliczności.

Jesteś zaś powołany do bycia i życia w Miłości i Pokoju bez względu na okoliczności.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 7

Kim jestem? (…). Czy jesteś w stanie zrozumieć i przyjąć, że dopóki nie znajdziesz PRAWDZIWEJ odpowiedzi na to pytanie, nigdy, przenigdy nie zaznasz Pokoju? Nie mówię tutaj o spokoju zewnętrznym, bo taki znajdziesz na pewno, lecz o prawdziwym, głębokim zrozumieniu i poznaniu Prawdy, w której jest Życie Wieczne. (…)

Mówię o bardzo głębokim, pozakoncepcyjnym zrozumieniu i poznaniu Siebie. Gdy poznasz Siebie, można powiedzieć, że poznasz Boga, gdyż nie jesteś od Niego oddzielony. Czy nie warto więc udać się na skończoną, krótką wędrówkę, czy też pielgrzymkę do własnego wnętrza, gdzie Bóg jest? To jest też ponownym przyjściem Chrystusa – przebudzenie Boga w Tobie. Czy nie chcesz, aby to się stało? Czy nie chcesz, aby Bóg napełnił Cię Światłem oraz Pokojem? (…)

Czy rozumiesz, że patrzysz teraz na stos niedorzecznych świecących punkcików na Twoim ekranie, lub też czytasz kawałek martwego drzewa, na którym ktoś nadrukował jakieś ślamazary i próbujesz coś tutaj ZNALEŹĆ?! ABSURD. DAJ SOBIE WRESZCIE SPOKÓJ Z SZUKANIEM! TY JESTEŚ ODPOWIEDZIĄ! SAMO TWOJE ISTNIENIE JEST TAK ŚWIĘTE, ŻE CAŁA TA KONSTRUKCJA JEST TAK ABSURDALNA, ŻE AŻ NIEDORZECZNA 🙂

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 7

Czy nie widzisz, jak moje przebudzenie BYŁO, JEST I BĘDZIE TWOIM PRZEBUDZENIEM? Podobnie jak moje zmartwychwstanie. Tylko ktoś całkowicie oddzielony może uwierzyć, że Ja nie zmartwychwstałem dla Niego. To, co zadziało się na krzyżu oraz w „grobie”, zadziało się dla Nas wszystkich. Nie musisz więc nic wielkiego robić, wystarczy że świadomie i aktywnie skorzystasz z tego, co zostało dla Ciebie uczynione.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 7

Wiadomość, którą mam dzisiaj Wam do przekazania, jest naprawdę bardzo prosta – kocham Was. Tę samą wiadomość proszę Was, abyście przekazywali w Moim i Waszym imieniu. Ta wiadomość to Dobra Nowina, zarówno dla głoszącego jak i przyjmującego. To, co dajesz, budzisz i wzmacniasz w sobie. (…)

Jesteś więc, mój drogi Bracie oraz Siostro, po wieki, na zawsze, w każdej sekundzie, jak i poza sekundami, doskonałą Miłością – dzieckiem Tego, który Cię stworzył.

Jesteś więc, mój drogi Bracie oraz Siostro, po wieki, na zawsze, w każdej sekundzie, jak i poza sekundami, doskonałą Miłością – dzieckiem Tego, który Cię stworzył. Ten, który Cię stworzył, zaprawdę wiedział, co robi. Chce On szerzyć Miłość, czyli Siebie, w nieskończoność. Bóg nie ma odpowiednika w iluzji czasu. Wirus jest ziemskim bytem najbliżej oddającym sposób działania i myślenia Boga – pragnie on szerzyć się w nieskończoność. Bóg nie zabiera jednak i nie krzywdzi jak wirus, lecz po prostu kocha i daje Siebie.

Bądź więc jak Bóg, ponieważ zostałeś stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Innymi słowy, jesteś wirusem Bożej Miłości. Rozprzestrzeniasz się i szerzysz, infekujesz sobą tych, których spotkasz. Ja pragnę jedynie, aby rozmiar tej nowej epidemii Miłości rósł i rósł, aż przewyższy i całkowicie zdominuje jedyną chorobę, jaka jest – wiarę w istnienie mocy i siły w ego. Ego nie istnieje. Jest to obiektywna opinia kogoś, kto podobnie jak inni przede mną, wyrósł z ego.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 4

Ważna jest jedynie Służba Bogu, służba Pojednaniu. To jedyna rzecz, która daje spełnienie i radość. W jaki sposób można być szczęśliwym, jeżeli nie wypełnia się woli Ojca, a wolą Ojca jest jedynie, abyś był szczęśliwy i abyś służył sobie oraz wszystkim współbraciom? Nie wypełniając tej misji, prowadzisz nudne, jałowe życie, które musi skończyć się na cmentarzu. „Życie” bez Ducha to nie życie, to tylko egzystencja. Zaprawdę warto podjąć wysiłek i w pełni pozwolić, aby Bóg nas używał do celu, jaki tylko Jemu jest znany. To jest najbardziej niezwykła część tego etapu konwersji z kogoś pozostającego głuchym na Głos Boga, w kogoś, kto słucha – jest to etap, w którym faktycznie zaczynasz działać w zgodzie z tym, co Bóg dla Ciebie zaplanował.

„Życie” bez Ducha to nie życie, to tylko egzystencja. Zaprawdę warto podjąć wysiłek i w pełni pozwolić, aby Bóg nas używał do celu, jaki tylko Jemu jest znany.

(…) Po jakiego grzyba Wy się tak martwicie?! O jutro? Jakie jutro? Czy nie ma tylko Teraz? Gdybyście mogli naprawdę kontrolować przyszłość, to martwienie się naprawdę miałoby sens. Wy jednak macie tak naprawdę jedynie ograniczony wpływ na jej kształt, a ten wpływ to nic innego, jak to, co robisz TERAZ.

(…) Czy potrafisz zrozumieć, że ja przychodzę do Was, ponieważ kocham Was i bardzo pragnę widzieć Was świadomymi u mojego boku, po prawicy naszego Ojca? Czy potraficie przyjąć głębię Miłości, jaką ja oraz Ojciec pałamy do Was?

Czy potraficie przyjąć głębię Miłości, jaką ja oraz Ojciec pałamy do Was?

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 5

Duch Święty wykorzystuje ten świat oraz jego rozterki, aby stworzyć i wykreować sytuacje i lekcje, które następnie są Ci ofiarowywane. Czy rozumiesz, że jakakolwiek droga krzyżowa stałaby przed Tobą, nie jest ona atakiem na Ciebie (ponieważ nie da się Ciebie zaatakować!), lecz jest ona po prostu lekcją, która pomoże Twojej Świadomości przebudzić się w Tobie. Pomoże Tobie przebudzić się w Sobie 🙂

Paradoks, prawda? Nie uciekaj przed lekcjami! Nie kombinuj! Poddaj się. Nie urealniaj tego świata uciekając przed jego problemami, gdyż nie są one problemami, lecz lekcjami. Nie uciekaj przed lekcjami!

Nie uciekaj przed lekcjami! Nie kombinuj! Poddaj się. Nie urealniaj tego świata uciekając przed jego problemami, gdyż nie są one problemami, lecz lekcjami. Nie uciekaj przed lekcjami! Nigdy, nigdy nie uciekaj przed lekcją.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 14

Nie jest moim celem ciągłe wyłamywanie i przekomarzanie się z ego, moim celem jest zaproszenie Was do Światła, którym jesteście. To nie jest długa wędrówka, to po prostu decyzja TERAZ o BYCIU.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 8

Gdy Jesteś, po prostu Jesteś. Co więcej potrzeba? Co więcej można dodać do Bycia? Czy bycie czegoś nie zawiera, czy Bycie można ubogacić? Wielu szuka, wielu dąży. Kto natomiast świadomie Jest? Tylko święci. Do tego jesteście powoływani. Do Bycia. Bycie to świętość, gdyż istnienie, gdyż TY to ŚWIĘTOŚĆ. Nie ma nic cenniejszego, nie ma nic PIĘKNIEJSZEGO niż samo Istnienie. Istnienie w swym Istnieniu to najwspanialsza rzecz, to największy klejnot.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 8

Nie zadomawiaj się w formie. Ona jest tymczasowa. Używaj formy, używaj majątku, jeżeli jakiś masz, używaj nieruchomości, jeżeli jakieś posiadasz, używaj związków, jeżeli w jakimś jesteś – używaj tego wszystkiego na Chwałę Bożą 🙂 Co to znaczy? Ano, po prostu ciesz się tym, co masz, jeżeli czujesz potrzebę aby posiadać więcej, to pracuj, aby mieć to więcej. Lecz wiedz proszę i pamiętaj, że to więcej to tylko więcej złudzeń 🙂

Jeszua, Droga do Boga, T1, wykład 13

Nie czekaj na śmierć aby POCZUĆ się wolnym, gdyż JESTEŚ WOLNYM TERAZ. Czy To nie jest cudowne? NIE TRZEBA UCIEKAĆ OD CIAŁA, nie trzeba uciekać od CZASU. Wystarczy BYĆ tu i TERAZ. W tym byciu jest pewna jakość, jakość Bycia. Niektórzy mogą to nazwać oświeceniem, byciem Światłem. Ja wolę określenie Bycie. Gdy Jesteś, po prostu Jesteś. Co więcej potrzeba? Co więcej można dodać do Bycia? Czy bycie czegoś nie zawiera, czy Bycie można ubogacić? Wielu szuka, wielu dąży. Kto natomiast świadomie Jest? Tylko święci. Do tego jesteście powoływani. Do Bycia. Bycie to świętość, gdyż istnienie, gdyż TY to ŚWIĘTOŚĆ. Nie ma nic cenniejszego, nie ma nic PIĘKNIEJSZEGO niż samo Istnienie. Istnienie w swym Istnieniu to najwspanialsza rzecz, to największy klejnot. Jeżeli te słowa, powstałe w czasie, w jakiś sposób spowodowały wyrwę w Twojej egotycznej jaźni, odczuwasz teraz wielką ulgę i Pokój, którego nie da się opisać. Nie jest moim celem ciągłe wyłamywanie i przekomarzanie się z ego, moim celem jest zaproszenie Was do Światła, którym jesteście. To nie jest długa wędrówka, to po prostu decyzja TERAZ o BYCIU.

Jeszua, Droga do Boga, T1, wykład 8

Nie ma innej metody
Na zaznanie
Większej ilości
Miłości
Niż szersze
Jej wyrażanie.

Wstań proszę
Odsuń kamień
I idź głosić
Dobrą Nowinę.

Jeszua, Droga do Boga, T2, wykład 33

Czy czujesz może ten powiew, ten zew wewnętrzny? Drganie. Czym jest to drganie Duszy? Proszę Cię, nie staraj się zrozumieć tego, co jest tutaj napisane, gdyż byłoby to równoznaczne z próbą zrozumienia prośby, abyś wszedł z powrotem do Domu. Dużo ważniejsze jest, abyś posłuchał tej prośby, niż ją analizował. Wejdź do Domu. Wejdź z powrotem do Siebie. Pozostań w Sobie. Nie ruszaj się z Siebie. Dlaczego świat tak cierpi? Bo myśli/próbuje/udaje, że nie jest sobą. To jest fundamentalne, błędne założenie. Ciągłe poszukiwanie, ciągły brak, a co za tym idzie – lęk. Zostaw to wszystko. Wypłyń na głębię.

Jeszua, Droga do Boga, T1, wykład 8

Chrystus,
Czyli Bóg
Jest cały czas
PRZY TOBIE.


Nie zapominaj o Nim
NIGDY.


Moi Przenajświętsi
Przyjaciele 🙂
Jeszcze raz!
Dużymi literami!
Jestem tutaj,
Cały czas
Z Wami!
Otwórz oczy!
Dostrzeż to,
Czego oczy ciała
Zobaczyć nie mogą.
BOGA
Stwórcę
Pod Twoim własnym
Nosem.

Cały czas tutaj jesteśmy.
Wołamy,
Nawołujemy.
Nieliczni
Zdecydują się
Nas teraz
Posłuchać.

Jeszua, Droga do Boga, T2, wykład 29