Droga do Boga

Ważna jest jedynie Służba Bogu, służba Pojednaniu. To jedyna rzecz, która daje spełnienie i radość. W jaki sposób można być szczęśliwym, jeżeli nie wypełnia się woli Ojca, a wolą Ojca jest jedynie, abyś był szczęśliwy i abyś służył sobie oraz wszystkim współbraciom? Nie wypełniając tej misji, prowadzisz nudne, jałowe życie, które musi skończyć się na cmentarzu. „Życie” bez Ducha to nie życie, to tylko egzystencja. Zaprawdę warto podjąć wysiłek i w pełni pozwolić, aby Bóg nas używał do celu, jaki tylko Jemu jest znany. To jest najbardziej niezwykła część tego etapu konwersji z kogoś pozostającego głuchym na Głos Boga, w kogoś, kto słucha – jest to etap, w którym faktycznie zaczynasz działać w zgodzie z tym, co Bóg dla Ciebie zaplanował.

„Życie” bez Ducha to nie życie, to tylko egzystencja. Zaprawdę warto podjąć wysiłek i w pełni pozwolić, aby Bóg nas używał do celu, jaki tylko Jemu jest znany.

(…) Po jakiego grzyba Wy się tak martwicie?! O jutro? Jakie jutro? Czy nie ma tylko Teraz? Gdybyście mogli naprawdę kontrolować przyszłość, to martwienie się naprawdę miałoby sens. Wy jednak macie tak naprawdę jedynie ograniczony wpływ na jej kształt, a ten wpływ to nic innego, jak to, co robisz TERAZ.

(…) Czy potrafisz zrozumieć, że ja przychodzę do Was, ponieważ kocham Was i bardzo pragnę widzieć Was świadomymi u mojego boku, po prawicy naszego Ojca? Czy potraficie przyjąć głębię Miłości, jaką ja oraz Ojciec pałamy do Was? ”

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 5

Duch Święty wykorzystuje ten świat oraz jego rozterki, aby stworzyć i wykreować sytuacje i lekcje, które następnie są Ci ofiarowywane. Czy rozumiesz, że jakakolwiek droga krzyżowa stałaby przed Tobą, nie jest ona atakiem na Ciebie (ponieważ nie da się Ciebie zaatakować!), lecz jest ona po prostu lekcją, która pomoże Twojej Świadomości przebudzić się w Tobie. Pomoże Tobie przebudzić się w Sobie 🙂

Paradoks, prawda? Nie uciekaj przed lekcjami! Nie kombinuj! Poddaj się. Nie urealniaj tego świata uciekając przed jego problemami, gdyż nie są one problemami, lecz lekcjami. Nie uciekaj przed lekcjami!

Nie uciekaj przed lekcjami! Nie kombinuj! Poddaj się. Nie urealniaj tego świata uciekając przed jego problemami, gdyż nie są one problemami, lecz lekcjami. Nie uciekaj przed lekcjami! Nigdy, nigdy nie uciekaj przed lekcją.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 14

Nie jest moim celem ciągłe wyłamywanie i przekomarzanie się z ego, moim celem jest zaproszenie Was do Światła, którym jesteście. To nie jest długa wędrówka, to po prostu decyzja TERAZ o BYCIU.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 8

Gdy Jesteś, po prostu Jesteś. Co więcej potrzeba? Co więcej można dodać do Bycia? Czy bycie czegoś nie zawiera, czy Bycie można ubogacić? Wielu szuka, wielu dąży. Kto natomiast świadomie Jest? Tylko święci. Do tego jesteście powoływani. Do Bycia. Bycie to świętość, gdyż istnienie, gdyż TY to ŚWIĘTOŚĆ. Nie ma nic cenniejszego, nie ma nic PIĘKNIEJSZEGO niż samo Istnienie. Istnienie w swym Istnieniu to najwspanialsza rzecz, to największy klejnot.

Jeszua, Droga do Boga, Tom 1, wykład 8

Nie zadomawiaj się w formie. Ona jest tymczasowa. Używaj formy, używaj majątku, jeżeli jakiś masz, używaj nieruchomości, jeżeli jakieś posiadasz, używaj związków, jeżeli w jakimś jesteś – używaj tego wszystkiego na Chwałę Bożą 🙂 Co to znaczy? Ano, po prostu ciesz się tym, co masz, jeżeli czujesz potrzebę aby posiadać więcej, to pracuj, aby mieć to więcej. Lecz wiedz proszę i pamiętaj, że to więcej to tylko więcej złudzeń 🙂

Jeszua, Droga do Boga, T1, str. 136

Nie czekaj na śmierć aby POCZUĆ się wolnym, gdyż JESTEŚ WOLNYM TERAZ. Czy To nie jest cudowne? NIE TRZEBA UCIEKAĆ OD CIAŁA, nie trzeba uciekać od CZASU. Wystarczy BYĆ tu i TERAZ. W tym byciu jest pewna jakość, jakość Bycia. Niektórzy mogą to nazwać oświeceniem, byciem Światłem. Ja wolę określenie Bycie. Gdy Jesteś, po prostu Jesteś. Co więcej potrzeba? Co więcej można dodać do Bycia? Czy bycie czegoś nie zawiera, czy Bycie można ubogacić? Wielu szuka, wielu dąży. Kto natomiast świadomie Jest? Tylko święci. Do tego jesteście powoływani. Do Bycia. Bycie to świętość, gdyż istnienie, gdyż TY to ŚWIĘTOŚĆ. Nie ma nic cenniejszego, nie ma nic PIĘKNIEJSZEGO niż samo Istnienie. Istnienie w swym Istnieniu to najwspanialsza rzecz, to największy klejnot. Jeżeli te słowa, powstałe w czasie, w jakiś sposób spowodowały wyrwę w Twojej egotycznej jaźni, odczuwasz teraz wielką ulgę i Pokój, którego nie da się opisać. Nie jest moim celem ciągłe wyłamywanie i przekomarzanie się z ego, moim celem jest zaproszenie Was do Światła, którym jesteście. To nie jest długa wędrówka, to po prostu decyzja TERAZ o BYCIU.

Jeszua, Droga do Boga, T1, str. 100

Nie ma innej metody
Na zaznanie
Większej ilości
Miłości
Niż szersze
Jej wyrażanie.

Wstań proszę
Odsuń kamień
I idź głosić
Dobrą Nowinę.

Jeszua, Droga do Boga, T2, str. 168

Czy czujesz może ten powiew, ten zew wewnętrzny? Drganie. Czym jest to drganie Duszy? Proszę Cię, nie staraj się zrozumieć tego, co jest tutaj napisane, gdyż byłoby to równoznaczne z próbą zrozumienia prośby, abyś wszedł z powrotem do Domu. Dużo ważniejsze jest, abyś posłuchał tej prośby, niż ją analizował. Wejdź do Domu. Wejdź z powrotem do Siebie. Pozostań w Sobie. Nie ruszaj się z Siebie. Dlaczego świat tak cierpi? Bo myśli/próbuje/udaje, że nie jest sobą. To jest fundamentalne, błędne założenie. Ciągłe poszukiwanie, ciągły brak, a co za tym idzie – lęk. Zostaw to wszystko. Wypłyń na głębię.

Jeszua, Droga do Boga, T2, str. 168

Chrystus,
Czyli Bóg
Jest cały czas
PRZY TOBIE.


Nie zapominaj o Nim
NIGDY.


Moi Przenajświętsi
Przyjaciele 🙂
Jeszcze raz!
Dużymi literami!
Jestem tutaj,
Cały czas
Z Wami!
Otwórz oczy!
Dostrzeż to,
Czego oczy ciała
Zobaczyć nie mogą.
BOGA
Stwórcę
Pod Twoim własnym
Nosem.

Cały czas tutaj jesteśmy.
Wołamy,
Nawołujemy.
Nieliczni
Zdecydują się
Nas teraz
Posłuchać.

Jeszua, Droga do Boga, T2, str. 124