Chrystus w Tobie > Drogi do Boga > Droga do Boga

Droga do Boga

14 Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje, a moje mnie znają, 15 tak jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie swoje oddaję za owce. 16 A mam jeszcze inne owce, nie będące z tej zagrody. Te również mam poprowadzić i one usłyszą mój głos. Nastanie jedna owczarnia, jeden Pasterz.

17 Ojciec dlatego mnie miłuje, że ja swoje życie oddaję, aby je znowu otrzymać. 18 Nikt mnie go nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc przyjąć je znowu. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca.”

19 I znowu rozłam powstał wśród Judejczyków z powodu tych słów. 20 Wielu z nich mówiło: „Ma złego ducha i traci rozum. Po co Go słuchacie?” 21 Inni zaprzeczali: „Takie słowa nie pochodzą od opętanego przez złego ducha. Czy zły duch jest zdolny otworzyć oczy niewidomym?”

J 10, 7-21

Czym jest Droga do Boga?

„Droga do Boga to zbiór duchowych wskazówek od mojego drogiego przyjaciela Jeszuy. Wskazówki mają formę wykładów, których studiowanie przynosi Duszy ukojenie, umysłowi transformację, sercu ekspansję a emocjom pokój. Te składowe mogą zamanifestować się łącznie jako uzdrowienie ciała, lecz nie ciało jest naszym celem. Każdy z wykładów jest głęboko uzdrawiający i najlepiej zrobisz, studiując go przez pewien intensywny odcinek czasu. Dla każdego z Was czas ten będzie inny, ja sugeruję minimum 10 dni. Jesteś proszony o nie studiowanie paru wykładów na raz. Rób je pojedynczo, po kolei. Staraj się sercem czuć energię, z której dany wykład rozbrzmiewa, tak często, jak to tylko możliwe. Celem tego dzieła jest zaprowadzenie Cię, pokazanie Ci, stanu jedni z Bogiem, który jest Ci stale dostępny, pod jednym tylko warunkiem – że prawdziwie chcesz go doświadczyć i jest Ci on cenniejszy, niż wszystko inne. Wiedz, iż naprawdę to dzieło nie trafia do Ciebie przez przypadek. Jeżeli zaś coś, co tutaj przeczytasz wzbudzi Twój silny opór, lęk czy agresję, chociażby z powodu tego, iż jest niezgodne z tym, w co wierzyłeś do tej pory – módl się o mądrość, o Światło. Niech Duch rozsądzi dla Ciebie, czy to, co spisał moją ręką Jezus, jest dla Ciebie odpowiednie w Tej chwili.

Z serca Wam błogosławię,
Tôma

Wstęp, Droga do Boga, Wydawnictwo Pokoju Chrystusa, 2020