Sztuka

Sztuka jest przestrzenią przejawiania się Boga. W odbiorze zawsze będzie subiektywna. Jeśli porusza czy budzi tęsknotę za tym czymś niewyrażalnym, to jest to wołanie Boga przez artystę do Ciebie.

Vincent van Gogh – Pole pszenicy przed burzą (1890)

Zobacz obraz w pełniejszym wymiarze w Muzeum van Gogha

Chrystus świętego Jana od Krzyża

Salvadore Dalli

By www.dali-gallery.com, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=6012054

W 1950 Dalí, jak twierdził, miał kosmiczny sen, w którym ukazało mu się jądro atomu o kształcie trójkąta z kołem, które uznał za metafizyczną reprezentację unifikacji Wszechświata, czyli Chrystusa. Malując jego wizerunek, Dalí zainspirował się szkicem św. Jana od Krzyża, który powstał jako zapis wizji zakonnika, ukazującej, jak ukrzyżowanego Chrystusa widziałby z nieba Bóg.

Szkic ukrzyżowania św. Jana od Krzyża, którym zainspirował się Dalí.