Obłok niewiedzy

Jeśli chcesz osiągnąć doskonałość, całe twe życie musi być przeniknięte tęsknotą. Tęsknotą, która spocznie nad twojej woli, złożona tam przez Boga za twym przyzwoleniem. Przyjmij jednak słowa ostrzeżenia: On jest Oblubieńcem zazdrosnym, nie zniesie rywala; nie będzie działał w twej woli, jeśli nie oddasz Mu jej na wyłączną własność. Bóg nie prosi o pomoc. Bóg prosi o ciebie. Wolą Jego jest, byś wpatrywał się w Niego i pozwolił Mu prowadzić się Jego drogą.

Obłok niewiedzy, s.35