Chrystus w Tobie > Drogi do Boga > Obłok niewiedzy

Obłok niewiedzy

Jeśli chcesz osiągnąć doskonałość, całe twe życie musi być przeniknięte tęsknotą. Tęsknotą, która spocznie nad twojej woli, złożona tam przez Boga za twym przyzwoleniem. Przyjmij jednak słowa ostrzeżenia: On jest Oblubieńcem zazdrosnym, nie zniesie rywala; nie będzie działał w twej woli, jeśli nie oddasz Mu jej na wyłączną własność. Bóg nie prosi o pomoc. Bóg prosi o ciebie. Wolą Jego jest, byś wpatrywał się w Niego i pozwolił Mu prowadzić się Jego drogą.

Obłok niewiedzy, s.35