Sierpień

NIE MA NA ŚWIECIE MIEJSCA tak opuszczonego, abyś nie mógł Mnie tam znaleźć. (…)

Żadna życiowa sytuacja nie może cię odciąć od Mojej kochającej Obecności. Widzę cię w każdej chwili – widzę cię jako odkupionego świętego, jaśniejącego cudownym blaskiem w płaszczu sprawiedliwości. Dlatego właśnie raduję się wielce nad tobą; weselę się nad tobą ze śpiewaniem.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 251

OKAŻ MI SWOJE ZAUFANIE, trwając w ciszy w Mojej Obecności. Odłóż na bok wszystkie zadania, które musisz wykonać, i o nic się nie martw.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 250

Moja Obecność towarzyszy ci wszędzie, gdzie pójdziesz, stając się Światłem na twojej ścieżce.

Jezus, Jezus mówi do ciebie, st.248

JESTEM WIECZNYM JESTEM; zawsze byłem i zawsze będę. Gdy przy Mnie trwasz, doświadczasz Miłości, Światła, Pokoju i Radości. (…) Znalazłem w tobie mieszkanie; w najgłębszej części twojej istoty.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 246

Rozbudziłem w twoim sercu gorące pragnienie poznania Mnie. To pragnienie miało początek we Mnie, ale teraz płonie jasnym płomieniem w tobie.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 237

Nic nie zdoła cię odłączyć od Mojej Miłości. Niech to Boskie zapewnienie przeniknie twój umysł i wsączy się do twego serca oraz duszy. (…)

Bądź pewien, że nigdy nie opuszczam żadnego z Moich dzieci, nawet na chwilę. Nie opuszczę cię ani nie porzucę! Moja Obecność czuwa nad tobą nieustannie. Wyryłem cię na obu dłoniach.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 222

Choć świat przyklaskuje błyskotliwym ripostom, Moje wytyczne są zgoła inne: bądź chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. (…)

Gdy [inni] milczą, pomódl się, zanim się do nich odezwiesz. Gdy mówią, pomódl się, zanim odpowiesz. Choć te modlitwy trwają zaledwie ułamek sekundy, sprawiają, że uświadamiasz sobie Moją Obecność, a wtedy Mój Duch przejmuje kontrolę nad twoją mową.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 224