Listy Jeszuy

Możesz przeczytać książkę Listy Jeszuy na stronie Christmind.info

Możesz kupić książkę na stronie Wydawnictwa Pokoju Chrystusa.

Zachęcam cię, byś podążał za głosem serca
i nie pokładał ufności w przekonaniach świata,
ale ufał wyłącznie światłu naszego Ojca,
które jest w tobie.

Listy Jeszuy, Rozdział 6

To, czym JAM JEST,
jest zawsze z wami,
albowiem to, czym JAM JEST,
wy jesteście.

Listy Jeszuy, Rozdział 5

Cierpliwie czekam, aż poddasz
ostatni skrawek swego oporu.
Cierpliwie czekam.

Listy Jeszuy, Rozdział 5

Budzący się Syn jest jak ktoś, kto szuka światła,
a następnie opłakuje zniknięcie cieni,
gdy świt przebija się łagodnie
przez ciemność nocy.

Listy Jeszuy, Rozdział 5

Bram jest tak wiele, jak wielu jest synów człowieczych.
Przed każdym z nich jest jego własna brama,
która prowadzi do Światła.
Bliżej niż ich własny oddech
i cienka niczym kartka papieru.

Listy Jeszuy, Rozdział 4

Nigdy nie usłyszysz mej zgody
na twe upieranie się przy złudzeniach
tylko po to, by uspokoić twe ego.
Byłaby to największa wyrządzona ci krzywda.

Listy Jeszuy, Rozdział 4

„Narodzić się ponownie”
oznacza tylko, że znika
twe utożsamienie z ego.

Listy Jeszuy, Rozdział 3

Tego, czego nauczam,
nauczają inni.
Wielu jest nauczycieli,
jedno nauczanie.

Listy Jeszuy: Rozdział 2

 

Umiłowany Synu,
twoja dusza jest Moim oddechem.
Gdy stworzyłem cię na początku,
już byłeś pełnią.
Nigdy nie odszedłeś od
Tego, czym cię stworzyłem, abyś był.
Jesteś Moją ogromną radością,
i w tobie poznaję to, czym JAM JEST

Listy Jeszuy, Rozdział 2

I blisko już jest koniec naszych trosk i cierpień.
Nie będę już więcej odchodził ze świętego domu Ojca.
Zaprawdę, zwyciężyłem świat.
Nie można jednak myśleć, że zadanie jest już ukończone,
albowiem jedynym zadaniem jest zbawienie świata.
To czynimy razem,
aż synowie Boga
rozpoznają siebie jako jednorodzonego;
Chrystusa.

Listy Jeszuy, Rozdział 2

Samo dzielenie się z innymi
sztuką trwania w ciszy
może pomóc tym, którzy szukają Królestwa,
dojść do miejsca bezbronności,
w którym możemy z nimi rozmawiać.

Listy Jeszuy, Rozdział 3

„Szukajcie wpierw Królestwa Bożego”
oznacza: szukajcie nade wszystko oświecenia.
Nie oznacza to,
że nie będziesz żywił żadnych innych myśli.
One będą zawsze,
dopóki ego nie zniknie.
Jednakże,
pragnąc Królestwa,
Ojciec –
poprzez Ducha Świętego –
przemieni każde doświadczenie, jakie tworzysz,
w środki, z pomocą których się przebudzisz.

Listy Jeszuy, Rozdział 3

Ten etap twego własnego procesu
może być zwany „etapem przyzwalania”.
Osiąga się go, kiedy każda próba tworzenia
lub manipulowania twym światem
całkowicie zawodzi.
Porażka w twym świecie
jest błogosławieństwem wyższego rzędu,
ponieważ jest oznaką początku
końca złudzenia.

Listy Jeszuy, Rozdział 3

Wiedz również,
że jesteś umiłowanym Synem,
„w którym mam upodobanie”.
Zawsze jesteś błogosławiony.
Wystarczy, byś po prostu rozłożył swe ramiona
z otwartymi, wzniesionymi do góry dłońmi,
a zostaniesz obdarowany
hojnością stołu Ojca.
Jest to proste przyzwolenie
na objawienie się rozpoznania.

Listy Jeszuy, Rozdział 3

Nie słuchaj tych, którzy mówią,
jednak nie wiedzą, co wypowiadają.
Słuchaj tylko głosu Ojca,
który mówi do ciebie przez Pocieszyciela.
Jego słyszy się tylko w spoczynku.
Jego słyszy się tylko w ciszy.

Listy Jeszuy, Rozdział 4

To, co sprzyja ciszy,
służy przebudzeniu Syna.

Listy Jeszuy, Rozdział 6

Cisza.
Jeszcze raz powiadam ci: cisza.
Tuż pod powierzchnią zgiełku i hałasu tego świata,
znajduje się cichy głos wzywający tego,
kto przebył niezmierzoną odległość
i czas bez początku.

Listy Jeszuy, Rozdział 6

Szukajcie wpierw Królestwa Niebieskiego
i wejdźcie doń przez ciszę.

Listy Jeszuy, Rozdział 6