Chrystus w Tobie > Drogi do Boga > Pismo Święte

Pismo Święte

Cytaty pochodzą z Biblii Pierwszego Kościoła, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, 2017. W przypadku innego źródła cytatu będzie podany w przypisie cytatu.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

J 12,26, Biblia Tysiąclecia

Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój

J 12,26, Biblia warszawska

Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć.

J 12,26, Edycja św.Pawła

Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.

1 P 5,7; Biblia Gedeonitów

 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.  A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. (warszawska)

O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.  (edycja św. Pawła)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (tysiąclecia)

Flp 4, 5-7

Bardzo ciekawy przykład, jak tłumaczenie może kompletnie zmienić znaczenie. W Biblii Tysiąclecia w paru miejscach, gdzie jest mowa o nie troszczeniu się, dodane zostało małe słowo „zbytnio” (Mt 6,25;31; Łk 12,22). To, co jest zbytnią troską dla jednego, jest potrzebną troską dla drugiego. Słowo „zbytnio” w istocie odzwierciedla brak wiary i ufności w Moc i Miłość Boga.

Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność,  łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne. (edycja św.Pawła)

Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa. (tysiąclecia)

Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. (warszawska)

Zaś owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobrotliwość, ufność, łagodność, panowanie nad sobą;  w stosunku do takich nie istnieje Prawo. (nowa gdańska)

Ga 5,22-23

Ja poproszę Ojca, i da wam innego Rzecznika, aby zawszy był z wami – Ducha Prawdy, którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie.

J 14,16-17

Szukajcie mnie, a mnie znajdziecie. Gdy szukać mnie będziecie z całego serca, objawię się wam.

Jr 29,14

Wszystko bowiem, co zostaje ujawnione, jest światłem. Dlatego jest powiedziane: Obudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a światłem ci będzie Chrystus.

Ef 5 ,14