Pismo Święte

Cytaty pochodzą z Biblii Pierwszego Kościoła, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, 2017. W przypadku innego źródła cytatu będzie podany w przypisie cytatu.

„Ja poproszę Ojca, i da wam innego Rzecznika, aby zawszy był z wami – Ducha Prawdy, którego świat nie jest zdolny przyjąć, bo ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie.” 

J 14, 16-17

Szukajcie mnie, a mnie znajdziecie. Gdy szukać mnie będziecie z całego serca, objawię się wam.

Jr 29,14

Wszystko bowiem, co zostaje ujawnione, jest światłem. Dlatego jest powiedziane: Obudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a światłem ci będzie Chrystus.

Ef 5 ,14