Chrystus w Tobie > Drogi do Boga > Nieosobowe życie

Nieosobowe życie

Jestem Tym, Który przychodzi obecnie do Twej świadomości Duchowej, którą rozbudziłem, przygotowując ją – do przyjęcia MEGO SŁOWA. (…)

Przygotuj się jednak do tego, że w miarę czytania osobowość Twoja pocznie „wątpić” w Moje Słowo. Wie ona bowiem, że jeśli otworzysz swe serce do przyjęcia Mego Słowa i pozwolisz Mu pozostać tam na zawsze – wówczas jej własne życie ulegnie zagrożeniu i nie będzie mogła dalej wzrastać, ani też panować nad Twoimi myślami, uczuciami i codziennym życiem, tak, jak to było dawniej.

Tak, JESTEM TYM, Który teraz przychodzi do Ciebie.

Ucisz się i WIEDZ, ŻE JESTEM BOGIEM.

Nieosobowe życie, str. 13, 16