Lipiec

Fun­da­men­tem wdzięcz­no­ści jest za­ufa­nie. (…)

Chcę, abyś opa­no­wał sztu­kę dzię­ko­wa­nia Mi w każ­dym po­ło­że­niu.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 213

UFAJ MI z głębi swojej istoty. Właśnie tam obcuję z tobą nieustannie. Gdy czujesz się podenerwowany i przemęczony, nie miej do siebie żalu. (…) Zamiast wyrzucać sobie swoją ludzką słabość, pamiętaj, że jestem zarówno z tobą, jak i w tobie.

Jestem z tobą przez wszystkie dni i zamiast cię potępiać, dodaję ci otuchy i służę wsparciem. Wiem, że gdzieś w głębi, tam gdzie mieszkam Ja, nieustannie doświadczasz Pokoju. Zwolnij na chwilę tempo życia. Wycisz swój umysł w Mojej Obecności. Dzięki temu usłyszysz, jak udzielam ci błogosławieństwa zmartwychwstania: Pokój ci.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 220

Nigdy cię nie zostawię i nie puszczę twojej dłoni. (…)
Ścieżka, którą idziemy jest naprawdę drogą do nieba. Gdy myślisz o tym świetlistym celu swojej podróży, nawierzchnia drogi traci na znaczeniu. Uczę twoje serce koncentrować się na dwóch rzeczach: Mojej nieustannej Obecności i nadziei nieba.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 216

Różnorodność sposobów, w jakie mogę się z tobą komunikować jest nieograniczona. Twoją rolą jest być otwartym na Moje przesłania, bez względu na ich formę. Gdy postanawiasz sobie, że będziesz Mnie szukał w ciągu dnia, odkrywasz, że cały świat pulsuje Moją Obecnością. Możesz znaleźć Mnie nie tylko w pięknie i nawoływaniu ptaków, ale też w tragedii i twarzach pełnych żalu. Nawet najgłębszy ból mogę wpleść w całość służącą dobru.

Szukaj Mnie i Mojego przesłania, przemierzając dzisiejszy dzień. Będziesz Mnie szukać i znajdziesz Mnie, albowiem będziesz Mnie szukać z całego serca.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 214

Blask Mojego Ducha, który w tobie mieszka, może bić z twojej twarzy, sprawiając, że stanę się widoczny dla ludzi wokół ciebie. Poproś Mojego Ducha, aby się przez ciebie objawiał, gdy będziesz przemierzać dzisiejszy dzień. Trzymaj Moją dłoń z radosną ufnością, wiedząc, że nigdy cię nie opuszczę. Pada na ciebie Światło Mojej Obecności. Rozświetlaj świat odbijając prawdę o tym, Kim JESTEM.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 212

Gdy kierujesz się oczekiwaniami innych, marnotrawisz swoje siły. Energii może pozbawiać cię również chęć sprawiania dobrego wrażenia. Jestem twoim Panem i nie każę ci być kimś, kim nie jesteś. Udając, wywołujesz Moje niezadowolenie, zwłaszcza gdy robisz to jakoby przez wzgląd na Mnie. Skup się na tym, aby być cały czas blisko Mnie. Nie da się udawać, koncentrując się na Mojej Obecności.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 211

Żyj blisko Mnie i zagłębiaj się w Moje Słowo, a Duch Święty będzie tobą kierował i – w razie potrzeby – korygował twoje zachowanie. Dla tych, którzy należą do mnie, nie ma już potępienia.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 192

Nic nie zdoła odłączyć cię od Mojej Miłości! Oto podstawa twojego bezpieczeństwa. (…) Pragnę, aby twoje życie było cudowną przygodą, ale żeby tak się stało, musisz zboczyć z dobrze znanych ścieżek.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 194

Poproś Mojego Ducha, aby sprawował kontrolę nad twoim umysłem, ponieważ On i Ja działamy w idealnej harmonii. Bądź spokojny i uważny w Mojej Obecności. Stoisz na świętej ziemi.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 195

Nie daj się ogłuszyć hałasowi świata i własnych myśli, lecz przemieniaj się przez odnawianie umysłu. Trwaj w ciszy w Mojej Obecności, a Moje myśli „przeprogramują” twój umysł.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 198

NIE TROSZCZ SIĘ O JUTRO! To nie sugestia, lecz polecenie. (…) Wystarczy ci Mojej Łaski, ale tylko na dzisiejszy dzień. Martwiąc się o przyszłość, wkładasz troski kolejnych dni do swojego lichego plecaka. Uginasz się pod jego ciężarem, a Ja przecież nigdy nie chciałem, abyś bo dźwigał. Zrzuć ten męczący ciężar w jednym krótkim porywie zaufania. Niespokojne myśli plączą się po zakamarkach umysłu, ale ufność pozwala ci natychmiast doświadczyć Mojej Obecności. Gdy przez ufność potwierdzasz swoją wiarę, kajdany trosk natychmiast pękają. Ufaj Mi nieprzerwanie, a będziesz mógł nieustannie cieszyć się Moją Obecnością.

Jezus w Jezus mówi do ciebie, str. 204