ŚWIADECTWO

Nie przesłaniajcie Mnie sobą.

Zobacz również Jezus w Gdy Pan mówi do serca, 149

Najdoskonalsze ogołocenie się, o którym mówię w Ewangelii, polega na wyzbyciu się ambicji bycia kimś i decydowania o czymś.

Musisz stać się niczym, aby być wszystkim we Mnie i przeze Mnie. I musisz nie podejmować samodzielnie niczego, abym Ja w tobie i przez ciebie mógł czynić wszystko. […]

Oddanie Mi twych problemów powoduje nie tylko, że je rozwiązuję, ale także zacieśnia więź przyjaźni i miłości ze Mną. Powierzanie się Mnie jest jednoznaczne z twoją miłością i ufnością i wywołuje odpowiedź.

Ta Moja bliskość, jaką odczuwasz teraz, jest Moją odpowiedzią na twoją ufność. Małe ufające dziecko potrzebuje czuć bliskość Ojca i On mu ją daje.

Jezus do Alicji, Świadectwo 252

Modlitwa jest jak tlen, od którego zależy życie.

Módl się zarówno za tych, którzy żyją w świetle, jak i za tych, którzy gubią się w ciemności.

Jezus do Alicji, Świadectwo 339

Trwaj w nieustannej kontemplacji Ojca…

Jezus do Alicji, Świadectwo 735

Trwaj w Miłości Mojej z całą dziecięcą ufnością. Nie bądź nigdy dorosła.

Trwaj, dziecko Moje, w wielkim oddaniu zawsze. Trwaj w Miłości Mojej z całą dziecięcą ufnością. Nie bądź nigdy dorosła. Dorosłość ludzka zamyka dostęp Moich łask.

Im mniejszym i bardziej bezradnym dzieckiem będziesz, tym wyraźniej będę działał przez ciebie. I nie ubolewaj nad swoją niedoskonałością. Przylgnij ze wszystkich sił do swojego Ojca, który cię kocha i pragnie nieść w swych ramionach.

Tak prosta jest tajemnica świętości.

Nie uzdrawiają żadne twoje umiejętności czy zalety – tylko Moja moc i Moja Miłość.

[…] Nie uzdrawiają żadne twoje umiejętności czy zalety – tylko Moja moc i Moja Miłość.

Cieszyć się trzeba radością tego, kto doznał łaski, i wdzięczność i zachwyt okazać Temu, Kto ją dał.

Jezus do Alicji, Świadectwo 734

– Jaki powinien być ten dzień?

Święty. Wypełniony obcowaniem ze Mną w pełnej świadomości i oddaniu się Mojej woli.

Wszystko, cokolwiek czynię w twoim życiu, jest dla twojego dobra.

Wszystko, cokolwiek czynię w twoim życiu, jest dla twojego dobra. Ufaj więc i bądź poddana. Nie analizuj, tylko czyń to, co poddaje ci Moja wola. Bądź jej posłuszna i z radością przyjmuj swoją codzienność. Jeśli zgodna jest z Moją wolą – święta jest i ty w niej.

Jezus do Alicji, Świadectwo 352

Największym złem jest pycha: gdy zaczyna ci się wydawać, że masz jakiekolwiek zasługi, gdy oczekujesz wdzięczności i uznania.

Powiedziałem wam, że dobrze jest, gdy lewa ręka nie wie, co czyni prawa.

Nie przywiązuj się zatem w swym sercu do myślenia o sobie, nie czyń żadnej samooceny, nie upajaj się własną dobrocią. Cokolwiek czynisz dobrego, nie jest twoim czynem ani twoją zasługą.

Cokolwiek czynisz dobrego, nie jest twoim czynem ani twoją zasługą.

Twoją sprawą jest tylko zgodzić się na Moje działanie w tobie i przez ciebie na rzecz innych.

Tylko to zależy od ciebie – to znaczy: ofiarowanie Mi siebie do dyspozycji i wykonywanie Moich poleceń. […]

Żadnej ofiary swojej nie powinnaś zatem zamykać w granicach określonej intencji. Ofiarę oddajesz do Mojej dyspozycji, a intencja jest tylko prośbą. Mądrzej i lepiej jest pozostawić wszystko Mojej Mądrości i Mojej Miłości i ufać, że to, co uczynię, będzie najlepsze także dla osoby, za którą się wstawiasz.

Mądrzej i lepiej jest pozostawić wszystko Mojej Mądrości i Mojej Miłości i ufać, że to, co uczynię, będzie najlepsze także dla osoby, za którą się wstawiasz.

Jezus do Alicji, Świadectwo 514

– Tyle mam książek i coraz mniej czasu, by je czytać,

Nie musisz. Ja powiem ci więcej i prościej.

– Coś chyba jednak trzeba poza Pismem?

Doznania mistyków. Tam jest prawda – nie w spekulacjach filozoficznych czy dociekaniach rozumu.

Jezus do Alicji, Świadectwo 45

Nie szukaj sama dla siebie niczego: ani ubóstwa, ani bogactwa, ani poniżeń, ani wywyższenia, ani komfortu życia, ani bólu.

Pozwól, że Ja w każdej chwili będę wybierał to, co dla ciebie najlepsze. Zdaj się całkowicie na Mój wybór, jak bezradne i całkowicie od matki uzależnione niemowlę.

Jezus do Alicji, Świadectwo 788

Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości. Maksymalnie optymalną.

Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości. Maksymalnie optymalną.

Dlatego drogi są różne i nie można komuś zazdrościć jego drogi, jego doznań czy łask.

Każdy otrzymuje to, co dla niego najwłaściwsze i najlepsze, choćby wydawało się inaczej.

Wy nie macie pełnego rozeznania. Dlatego musicie Mi ufać i godzić się na to, co czynię w waszym życiu. Godzić się z radością i ufnością, bo jest to najlepsze ze wszystkiego, co mogłoby być.

Jezus, Świadectwo, 147

Cóż może ci grozić, gdy Ja jestem z tobą?

Nie powinnaś być zasmucona. Zbliża się Moje Królestwo. A żaden ból nie jest w stanie umniejszyć radość i szczęście Moich dzieci. Cóż może ci grozić, gdy Ja jestem z tobą? Potrzebna jest ci tylko wiara. Umacniaj ją w swym sercu i w sercach tych, których postawię na twej drodze.

Ufaj, Jam zwyciężył świat!

Jezus, Świadectwo, 88

Samodzielność jest odrzuceniem Mnie. I jest złudzeniem, bo człowiek nigdy nie jest samodzielny…..

Nie ma sytuacji neutralnych – nijakich. Zawsze, w każdym momencie życia trzeba wybierać: albo ze Mną, albo nie.

Wiesz – bo dałem ci to poznać – jak bardzo pragnę obdarzać każde Moje dziecko, jak pragnę uszczęśliwiać, i jak bardzo cierpię z tego powodu, że Mi nie pozwalacie. Że zasłaniacie się przed Moją miłością i przed Moimi darami swoją pychą i próżnością.

Ciągle wydaje się wam, że coś znaczycie i coś potraficie. A Ja chcąc wam pomóc, muszę boleśnie leczyć was z tych złudzeń. Tak trudno wam pogodzić się z prawdą o sobie. Nawet ci, którzy o tym wiedzą, tak chętnie zapominają, tak chętnie tworzą coraz to nowe projekty złudzeń. (…)

Nie ma sytuacji neutralnych – nijakich. Zawsze, w każdym momencie życia trzeba wybierać: albo ze Mną, albo nie.

Samodzielność jest odrzuceniem Mnie. I jest złudzeniem, bo człowiek nigdy nie jest samodzielny.

Samodzielny – to znaczy: działający beze Mnie. A skoro beze Mnie, to z inspiracji szatana. Żaden człowiek nigdy, niczego nie uczynił sam. Cokolwiek uczynił, uczynił to z Mojej inspiracji albo z inspiracji szatana.

Najbardziej bolesne pomyłki są wtedy, gdy ktoś pragnie działać dla Mnie, ale nie liczy się z Moją wolą, bo wydaje mu się, że wie, i że potrafi sam ustalić, co jest dobre – co jest zgodne z Moją wolą.

To częsty błąd Moich sług. To błąd pychy polegający na przypisywaniu sobie umiejętności rozeznania.

O rozeznanie trzeba ciągle prosić, i to prosić z pozycji, że się nic nie wie…

O rozeznanie trzeba ciągle prosić, i to prosić z pozycji, że się nic nie wie. Bo rzeczywiście tak jest. Z chwili na chwilę trzeba prosić, czuwać, trwać we Mnie i pytać.

…nic beze Mnie nie możecie uczynić…

(….) Pokora to ciągła zależność ode Mnie, wynikająca z potraktowania na serio Moich słów, że nic beze Mnie nie możecie uczynić – nic dobrego. Dlatego tak cenna jest Droga Dziecięctwa Bożego.

Prawdziwym złem jest samodzielność, bo w niej kryje się odwrócenie się od Mojej czuwającej i pomocnej miłości.

W niej właśnie zawierają się własne plany i ambicje. Własne – to znaczy nie Moje. Własne – to znaczy oparte na pysze i próżności lub na złudzeniu, że może w tym być cokolwiek dobrego.

Jezus, Świadectwo, 595

Doskonałe jest to narzędzie, którego wcale nie widać, a widać tylko Mistrza i rosnące dzieło.

Narzędzie samo w sobie nie ma wartości – tylko wtedy, gdy Mistrz się nim posługuje. Tak jest z każdym z was. Pozwólcie więc Mistrzowi być w was w sposób widoczny i czynić to, co chce czynić – zawsze. Nie zagłuszajcie Jego woli i nie używajcie narzędzia, którym jesteście do rzeczy błahych, niepotrzebnych, zacierających obraz Mistrza, który trzyma was w swym ręku. Nie przesłaniajcie Mnie sobą.

Doskonałe jest to narzędzie, którego wcale nie widać, a widać tylko Mistrza i rosnące dzieło.

Ty bądź niewidoczna. Wtedy wszędzie, gdzie się pojawisz, będzie Moja jasność i Moje ciepło ogarniające ludzkie serca. Wtedy wszystko będzie piękniało i rosło, i ty też.

Bo ty będziesz maleć, a Ja będę rósł w tobie.

Jezus, Świadectwo, 476

Czujcie się pełnowartościowi, akceptowani i miłowani. Takich was stworzyłem dla życia ze Mną i obdarowałem obficie.

Chcę, abyś patrzyła na wszystko Moimi oczyma. Chcę cię nauczyć właściwych ocen i rodzącego się z tego współczucia, zrozumienia i chęci pomocy bez narzucania siebie, bez narzucania swoich gustów, poglądów, domniemanych zalet. (…)

Moje małe, biedne dzieci, gdybyście chciały poznać, jak bardzo was kocham i szanuję mimo waszej małości, nie goniłybyście za podziwem ludzi równie małych, jak wy, i tylko także szukających własnych wartości w oczach innych.

Jesteście Moimi dziećmi, do was należy Moje Królestwo. Dlaczego gonicie za ułudą i kłamstwem tego, co ma świat?

Dlaczego chcecie szukać potwierdzenia własnej wartości u innych, którzy wam kłamią, by się przypodobać?

Czyż ciągle nie wiecie, kim jesteście i kim jest wasz Ojciec?

Mimo waszej małości i waszej grzeszności jest w was złożona godność dzieci Bożych.

Po co mizdrzyć się do siebie, skoro wystarczy być sobą.

Po co zgrywać się przed sobą, skoro każdy z was ma autentyczne wartości, jakie w nim złożyłem. Odkryjcie je przed sobą i szanujcie. Są to Moje dary, w jakie każdego wyposażyłem.

Są wielkie i nie potrzeba im nic dodawać. Wystarczy być naturalnym i skromnym, a wielkość dzieci Bożych będzie mówiła przez was sama za siebie. I będzie mówiła o Mnie, który dałem wam wszystko, co wam potrzeba. Stańcie w prawdzie i zauważcie to.

Jesteście nędzni i mali, ale macie w sobie Moją wielkość.

Nie umniejszajcie jej stwarzaniem pozorów o sobie. Uwierzcie w to we wnętrzu własnego serca. Czujcie się pełnowartościowi, akceptowani i miłowani. Takich was stworzyłem dla życia ze Mną i obdarowałem obficie.

Jezus, Świadectwo, 167

Wiara jest źródłem wszystkiego. Nie intelektualne uznawanie – ono może być początkiem, choć też nie musi – ale dziecięca ufność: całkowita i bezwzględna.

0 odruch tej ufności w każdej sytuacji proś. (…)

Spójrz w siebie. Zobacz przestrzeń twej duszy. Zobacz szczyt, na który chcesz wejść: on tam jest. Tam jest prawdziwa rzeczywistość, ta, która naprawdę jest.

To jest jedyna rzeczywistość. W niej żyj, działaj, poruszaj się. Zobaczysz, jak jest wielka, bogata, różnorodna, piękna.

Tam spotkasz Mnie, bo tam mieszkam i zawsze jestem.

Wejdź do swojej duszy i przyjdź…
Z utęsknieniem czekam tam na ciebie.

Jezus, Świadectwo, 101

Kocham cię, Moje dziecko i tulę do Mojego Serca. Ucisz się i napełniaj Moją Miłością.

Wszystko, o co się troszczysz, jest we Mnie i wszyscy, za którymi się wstawiasz, są w Moim Sercu. Ja ich prowadzę i otaczam Moją Miłością. Nie wyniszczaj się nadmiernie. Potrzebna tu jeszcze jesteś. Nie dodawaj cierpienia swojemu sercu i swojemu organizmowi. 

Jezus, Świadectwo, 294

Zdaj się całkowicie na Mój wybór, jak bezradne i całkowicie od matki uzależnione niemowlę.

Nie szukaj sama dla siebie niczego: ani ubóstwa, ani bogactwa, ani poniżeń, ani wywyższenia, ani komfortu życia, ani bólu.

Pozwól, że Ja w każdej chwili będę wybierał to, co dla ciebie najlepsze. Zdaj się całkowicie na Mój wybór, jak bezradne i całkowicie od matki uzależnione niemowlę.

Jezus, Świadectwo, 294

Nie szukaj racji, ale pouczenia i światła, jakie ci daję.

Nie jest łatwo zewnętrzną bezczynność wypełnić wewnętrzną żarliwością. Potrzebne jest jedno i drugie: praca dla Mnie i trwanie we Mnie. Potrzebne są też upokorzenia i upadki, aby pobudzić aktywność i żarliwość wewnętrzną.

Moje metody postępowania z wami dostosowane są do waszych ludzkich potrzeb w dążeniu do Mnie. Zawsze, wobec każdego stosuję metodę i środki dla niego najbardziej skuteczne. Każde wydarzenie w życiu i każde doznanie trzeba oceniać w ten sposób. I wyciągać jak najwięcej korzyści w poznawaniu i doskonaleniu swej natury i swej duszy.

Nie oceniaj niczego z punktu widzenia sprawiedliwości, a nawet zasługi i kary, ale zawsze zastanawiaj się, co chciałem ci przez to pokazać i czego nauczyć.

Nie szukaj racji, ale pouczenia i światła, jakie ci daję.

I wiedz, że Ja sprawiam to, co cię dotyka, zarówno, gdy jest to radość, jak i cierpienie.

Ludzie, którymi się posługuję, są tylko narzędziami. Ci, którymi się posługuję przy zadawaniu cierpienia, potrzebują najwięcej modlitwy, współczucia, wsparcia i miłości. Zło tkwiące w nich pokonywać trzeba miłością i pokojem dla wspomagania ich i zbudowania siebie.

Świętość, do której podążasz, wymaga takich reakcji i takiej postawy.

Jezus, Świadectwo, 294

W miłości zawarta jest nieskończona moc. Miłuj, a będziesz mocarzem, i żadne zło nie oprze się tobie.

Miłuj miłością żarliwą, czułą, miłosierną i wybaczającą. Niech w miłości rozpłynie się i zniknie wszelkie zło, jakim dotknęli cię ludzie. Niech twoja wybaczająca miłość będzie jak ocean, w którym unicestwiona zostanie każda kropla ludzkiej nieżyczliwości, złośliwości, zazdrości. Każda kropla twego bólu.

Niech wszystko, co ciemne, przestanie istnieć w blasku twej wybaczającej miłości.

Niech wszystko, co ciemne, przestanie istnieć w blasku twej wybaczającej miłości. Nie może być w twym sercu i w twej pamięci żadnego żalu, czy niechęci. Wszystko niech spłonie w ogniu miłości.

Pragnij tego ponad wszystko. Pragnij, niech cię ogarnie i wypełni Moja Miłość.

Pragnij, niech cię ogarnie i wypełni Moja Miłość.

Niech się przelewa w tobie, jak Moja Krew w kielichu, który widziałaś. Miłość leczy i zbawia, bo w Miłości zrodziło się zbawienie i w Miłości jest. Kochaj żarliwie, bez opamiętania, do szaleństwa. Do zatracenia się w Miłości. Zaprzyj się wszystkiego, co nie jest Miłością. Weź krzyż bólu i krzywdy i nieś na Górę Miłości, by tam złożyć ofiarę z siebie – z miłości i dla Miłości.

Zaprzyj się wszystkiego, co nie jest Miłością.

Tam czekają cię Moje otwarte ramiona. W nich jest ukojenie, pokój, radość nieskończona.

Wszystko jest niczym wobec Mojej miłości, jaką masz, jaką otrzymałaś ode Mnie w chwili Mojej śmierci na krzyżu.

Wszystko jest niczym wobec Mojej miłości…

Przyjdź tu bliżej, pod Mój krzyż, abyś mogła czerpać z Mojego otwartego Serca. Tu jest miejsce twojego nasycenia i mocy, którą chcę cię wypełnić i rozbudzić. Tu jest miejsce twego zmartwychwstania.

Przyjdź blisko i przytul się do Mojego Serca, i wchłaniaj Moją Miłość, która jest twym życiem.

Przyjdź blisko i przytul się do Mojego Serca, i wchłaniaj Moją Miłość, która jest twym życiem.

Jezus, Świadectwo, 897

Mniej pouczaj, a więcej ofiaruj.

(…) Bądź jak Moja Matka: ofiarująca wszystko w milczeniu i miłości – zawsze gotowa pójść tam, gdzie trzeba pomóc.

I mów jak Ona: „Czyńcie co wam powie Syn.. ”

Otwieraj i przynoś Mi ludzkie serca – Ja je uzdrowię.

Jezus, Świadectwo, 897

Obumieraj w sobie, a żyj we Mnie dla dzieci Moich. Dla rozszerzania Mojego Królestwa w nich.

Dałem ci łaskę uzdrawiania serc ludzkich. Moja moc jest w twojej modlitwie ofiarowania siebie na zadośćuczynienie za braci twoich.

Czyń to, do czego cię powołałem. Czyń to gorliwie i z wielką miłością. Nie odsuwaj się od ludzi, którzy lgną do ciebie, bo pragnę twoim sercem ich przygarniać.

Niszcz siebie, by dawać Mnie, a ujrzysz, jak urosło twoje serce[,] i jak wypiękniała twoja dusza, gdy Moja miłość spłynęła przez ciebie. Obumieraj w sobie, a żyj we Mnie dla dzieci Moich. Dla rozszerzania Mojego Królestwa w nich.

Jezus, Świadectwo, 896

Dzieci Moje, bądźcie, jak Ja, żywymi pochodniami Miłości!

Tylko bezinteresowna miłość jest miłością naprawdę. Wszelki cień szukania własnego zadowolenia jest skazą w miłości.

Czysta miłość jest zupełnym zaparciem się siebie, odejściem od siebie. Jest całkowitym oddaniem i ukierunkowaniem siebie na czynienie dobra innym. Wtedy duszę taką wypełniam Sobą: Miłością będącą Niebem Szczęścia.

Kto troszczy się o siebie – krzywdzi siebie, bo zapiera się Mnie – Miłości Czystej.

Kto troszczy się o dobro innych, otrzymuje najdoskonalsze Dobro na całą wieczność.

Miłość jest ogniem wzajemnej wymiany dobra między duszami – wzajemnego, bezinteresownego obdarzania szczęściem.

Duch Święty to Ogień Miłości Ojca i Syna i jest On wszędzie tam, gdzie ludzie czynią dobro drugim.
Przyszedłem na ziemię, by przynieść Ogień Miłości Trójcy Świętej, by objąć tym Ogniem wszystkie Moje dzieci.
I umarłem dla Siebie, i złożyłem Moje Ciało – Moje całe ziemskie życie – na Ołtarzu Ofiarnym, z którego Ogień Miłości rozlałem na cały świat. Jakże pragnę, aby płonął, aby Światło Miłości dotarło wszędzie, niosąc szczęście i zbawienie.

Jezus, Świadectwo, 948

Pragnij – chcę ci dać bardzo dużo. Moim świadectwem jesteś przecież.

– W tym zwykłym moim życiu?

Właśnie w tym.
Chcę pokazać, że pragnę być i jestem w człowieku: w jego banalnej codzienności życia w świecie. Że wszystko powinno i może być święte przez doskonałą jedność ze Mną. Że każda chwila może być pełna ładu, pokoju i Miłości, jeśli poddana jest Mojej woli.
Że można żyć w Królestwie Bożym będąc tu na ziemi i żyjąc zwykłym szarym życiem. Że Królestwo Boże jest w sercu, a reszta jest dodana.

Chcę pokazać, że pragnę być i jestem w człowieku: w jego banalnej codzienności życia w świecie. (…)
Że Królestwo Boże jest w sercu, a reszta jest dodana.

Oddawaj Mi swoją duszę i swoje ciało, bo pragnieniem Moim jest zamieszkać w tobie w pełni. I uwierz w to naprawdę.

Moja Miłość nie ma granic. Chcę ją wylewać i napełniać tych, którzy jej pragną. Chcę i pragnę wylać ją na każdego człowieka – na każde dziecko Moje.

Oddawaj Mi swoją duszę i swoje ciało, bo pragnieniem Moim jest zamieszkać w tobie w pełni.
I uwierz w to naprawdę.

Jezus, Świadectwo, 832

Każda droga, jaką daję ludzkości jest na określony czas. Potem daję inną, bardziej odpowiednią.

Każda droga, jaką daję ludzkości jest na określony czas. Potem daję inną, bardziej odpowiednią.

Nie trzeba trzymać się kurczowo tego, co było doskonałe kiedyś.
Lepiej rozpoznawać znaki czasu i poddawać się Moim aktualnym inspi­racjom.

Mój Kościół wiele zawinił przez swój schematyzm i konserwatyzm. Często na siłę muszę przełamywać zasiedziałość w starych formach, już mało przydatnych.

Nadchodzi nowy czas. To, co dzieje się obecnie z mocy Mojego Ducha jest zalążkiem. Jest embrionem, który żyje w łonie starych form i jest mu w nich coraz ciaśniej, bo rośnie.

Będzie ból porodu. Ból oczyszczenia i pojawienia się nowego, doskonal­szego współżycia ludzkości ze Mną.

Nadchodzi nowy czas. To, co dzieje się obecnie z mocy Mojego Ducha jest zalążkiem. Jest embrionem, który żyje w łonie starych form i jest mu w nich coraz ciaśniej, bo rośnie.

Będzie ból porodu. Ból oczyszczenia i pojawienia się nowego, doskonal­szego współżycia ludzkości ze Mną.

Wielu przygotowuję do tego i wiele Moich wskazań zostało zapisanych, a Moje Słowo przekazane światu.

Wielu przygotowuję do tego i wiele Moich wskazań zostało zapisanych, a Moje Słowo przekazane światu.

Dlaczego do mnie mówisz o tym, przecież nikomu tego i tak nie przekażę.

Skąd wiesz? Jeśli będzie trzeba, ujawnię twoje zapiski. Prowadź je nadal. Potem dam ci czas na ich uporządkowanie.

Kol 4,17b
«Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana».

Jezus, Świadectwo, 601

Kocham cię, Moje dziecko. Pragnę twego dobra bardziej niż ty sama. Dla twego dobra i dla twego szczęścia już teraz i w przyszłości pozwól Mi kierować tobą.

Oddaj Mi swoją wolę, swój rozum, swoje uczucia i swoje ręce. Sprawię, że będą wykorzystane mądrze i dobrze. Że będziesz Moim narzędziem w świecie, przez które będę uzdrawiał i zbawiał.

Twoim powołaniem jest zjednoczenie twej woli i twej duszy ze Mną, abyśmy stanowili Jedno.
Abyś myślała i czuła tak, jak Ja. I aby twoje działanie w świecie było Moim działaniem.

Pozwól wypełnić i przemienić w tobie wszystko.

Jezus, Świadectwo, 246

– Dziś nawet modlić się nie potrafię. Ociężały mam umysł i niemrawe serce. Wybacz, Ojcze.

To jest nieważne. Bądź przy Mnie i czerp siłę ze Mnie. Ważne jest trwanie mimo wszystko. Ufne trwanie.

Ty nie musisz być silna. Przylgnij do Mnie i bierz Moją Moc, i przekazuj ją innym. Napełniaj się Moim pokojem i rozdawaj łagodność i uśmiech, serdeczność i uczynność.

Bądź wśród ludzi promieniem Mojej miłości, jaką wszystkich was obdarzam. Nieś ją wszędzie, gdzie pójdziesz. Im więcej rozdasz, tym więcej jej będziesz miała we własnym sercu. Nie będzie niemrawe, będzie pulsowało Moją miłością i Moją mocą.

Ufaj i przyjdź do Mnie po Moją moc i po Moją miłość.

Dziś nawet modlić się nie potrafię. (…)

To jest nieważne. Bądź przy Mnie i czerp siłę ze Mnie. Ważne jest trwanie mimo wszystko. Ufne trwanie.

Jezus, Świadectwo, 85

To, co masz w głębi serca, należy tylko do Mnie. Zachowaj, nie rozdawaj ludziom. Rozważaj w sercu jak Maryja. I pielęgnuj, by nic nie rozproszyć. Są rzeczy, o których, gdy się mówi, nikną. Bo są rzeczy, którym potrzebne są słowa, ale są i takie, które istnieją dzięki milczeniu o nich.

Bo są rzeczy, którym potrzebne są słowa, ale są i takie, które istnieją dzięki milczeniu o nich.

Narzędzie samo w sobie nie ma wartości – tylko wtedy, gdy Mistrz się nim posługuje. Tak jest z każdym z was. Pozwólcie więc Mistrzowi być w was w sposób widoczny i czynić to, co chce czynić – zawsze. Nie zagłuszajcie Jego woli i nie używajcie narzędzia, którym jesteście, do rzeczy błahych, niepotrzebnych, zacierających obraz Mistrza, który trzyma was w swym ręku. Nie przesłaniajcie Mnie sobą. Doskonałe jest to narzędzie, którego wcale nie widać, a widać tylko Mistrza i rosnące dzieło.

Pozwólcie więc Mistrzowi być w was w sposób widoczny i czynić to, co chce czynić – zawsze.


Nie przesłaniajcie Mnie sobą.

Ty bądź niewidoczna. Wtedy wszędzie, gdzie się pojawisz, będzie Moja jasność i Moje ciepło ogarniające ludzkie serca. Wtedy wszystko będzie piękniało i rosło, i ty też. Bo ty będziesz maleć, a Ja będę rósł w tobie.

Dziecko Moje, pamiętaj, Kto w tobie jest i kim ty jesteś. Pamiętaj o tym dla siebie i dla tych, których ci dałem, by z tobą szli na jakimś odcinku twej drogi. Nie dałem ci ich po to, abyś pokazywała im tylko swoje człowieczeństwo, ale po to, aby spotkali w tobie Boga. I nie pragnij, by z tobą szli dalej, gdy drogi wasze się rozwidlają.

Dziecko Moje, pamiętaj, Kto w tobie jest i kim ty jesteś. Pamiętaj o tym dla siebie i dla tych, których ci dałem, by z tobą szli na jakimś odcinku twej drogi (…) po to, aby spotkali w tobie Boga. I nie pragnij, by z tobą szli dalej, gdy drogi wasze się rozwidlają.

Każdy ma swoją drogę, choć niekiedy drogi się zbiegają lub nawet są równoległe, albo tylko przecinają się. Nie zatrzymuj tego, co czas już zabrał, abyś nie straciła tego, co ci przynosi.

Życie na ziemi pogrążone jest w przemijaniu i stawaniu się. Trzeba umieć oddawać i przyjmować – wszystko, ludzi też.

Tylko Ja jestem wieczny, niezmienny – poza czasem – zawsze ten sam i taki sam. We wszystkim i w każdym człowieku.

Ucz się dostrzegać Mnie: Nieskończoność – w tym, co skończone. Doskonałość – w tym, co niedoskonałe.

Ucz się dostrzegać Mnie: Nieskończoność – w tym, co skończone. Doskonałość – w tym, co niedoskonałe.

Nie łudź się, że ktokolwiek zaspokoi twoją tęsknotę serca. Twoje serce zranione jest miłością Nieskończoności. Nie ograniczaj i nie umniejszaj tęsknoty serca. Odróżniaj to, co Boskie od tego, co ludzkie.

Nie łudź się, że ktokolwiek zaspokoi twoją tęsknotę serca. Twoje serce zranione jest miłością Nieskończoności.

Jezus, Świadectwo, 476

Nieporadnym dzieckiem chcę cię mieć, a nie człowiekiem dorosłym i samowystarczalnym. Nie będę pomagał ci w tym, co ty chcesz czynić, choćby to było bardzo pobożne i bardzo potrzebne w twoim mniemaniu. Wiele jest rzeczy świętych i wiele Bożych, ale od ciebie oczekuję wyko­nywania tylko tego, co ci zlecę. Wyłącznie tego i nic więcej poza tym. Cały czas masz trwać przy Mnie w gotowości przyjęcia tego, co ci podam. Swojego nie masz nic: żadnej rzeczy, żadnych spraw, żadnych planów. Ale jednocześnie masz wszystko ode Mnie na każdą chwilę, na bieżąco. Jeśli twoje serce całe będzie zwrócone do Mnie, nie będzie żadnych pomy­łek w rozpoznawaniu Mojej woli.

Jak embrion w łonie matki – tak ty masz być we Mnie. Wtedy będę cię niósł i wszystko Ja będę czynił.

Jak embrion w łonie matki – tak ty masz być we Mnie. Wtedy będę cię niósł i wszystko Ja będę czynił.

– Żebym ja umiała spełnić to Twoje żądanie…

Nic nie musisz umieć. Musisz tylko chcieć, tylko pragnąć. Tylko przytulić się do Mnie i wszystko z chwili na chwilę mi zawierzać. (…)

Pełne, trwające oddanie sprawi, że żyjąc we Mnie, będziesz żyła w wiecz­ności i nic, co istnieje w czasie, nie zakłóci miłosnego zjednoczenia ze Mną.

Jezus, Świadectwo, 815

Każdy ma swoją drogę, dla której go stworzyłem. Ważne jest byś własną drogą szła do Mnie. W ten sposób osiągniesz pełnię. (…)

Dróg też nie trzeba powtarzać. Pilnuj swojej, abyś patrząc na innych, nie zabłądziła na bezdrożach.

Jezus, Świadectwo, 308

Nie trzeba zaprzątać serca tym, co istnieje tylko w twoich wyobrażeniach. Ja jestem Panem każdej sytuacji i czasu. A oddając Mi ufnie swój los, po prostu nie masz żadnych problemów. Nie trzeba więc ich stwarzać we własnych przewidywaniach i mącić pokój serca.

Serce twoje jest we Mnie, a tam trwa wieczny pokój. Nie pozwól, by wyrywane było na zewnątrz przez myśli, które są pokusą.

Jezus, Świadectwo, 689

Ja rzeczywiście jestem w tobie. Pamiętaj o tym i ujawniaj.

Jezus, Świadectwo, 168

Jesteście nędzni i mali, ale macie w sobie Moją wielkość.
Nie umniejszajcie jej stwarzaniem pozorów o sobie. Uwierzcie w to we wnę­trzu własnego serca. Czujcie się pełnowartościowi, akceptowani i miłowani. Takich was stworzyłem dla życia ze Mną i obdarowałem obficie.

Jezus, Świadectwo, 167

Nie musisz nic sobie dodawać i niczego zazdrościć innym. Otrzymujesz ode Mnie wszystko, co jest ci potrzebne: Moje dary i Moją Miłość.

Jezus, Świadectwo, 168

Moje małe, biedne dzieci, gdybyście chciały poznać, jak bardzo was kocham i szanuję mimo waszej małości, nie goniłybyście za podziwem ludzi równie małych, jak wy, i tylko także szukających własnych war­tości w oczach innych.

Jesteście Moimi dziećmi, do was należy Moje Królestwo. Dlaczego gonicie za ułudą i kłamstwem tego, co ma świat?

Jezus, Świadectwo, 168

Kocham cię, Moje dziecko i tulę do Mojego Serca. Ucisz się i napełniaj Moją Miłością.
Wszystko, o co się troszczysz, jest we Mnie i wszyscy, za którymi się wstawiasz, są w Moim Sercu. Ja ich prowadzę i otaczam Moją Miłością.

Jezus, Świadectwo, 873

Niech twoje serce ciągle woła do Mnie i zawierza wszystko. I bądź poddana Mi całkowicie. Świętość to nie brak upadków i słabości, lecz doskonałe pragnienie pod­ dania się Mojej woli i spełnianie jej. Radość twoja jest w spełnianiu woli Mojej. I szczęście,i pokój serca też.

Jezus, Świadectwo, 872

Nie wątp nigdy. Nie może być pomyłki, gdy ktoś zawierzy Mi siebie. Każda myśl wątpiąca jest pokusą, by osłabić oddanie i dzieło, które tworzę. Nie jest możliwe, abym opuścił dziecko, które niosę w Mych ramionach. Nie analizuj niczego. Kochaj i ufaj.

Jezus, Świadectwo, 549

Potrzebna jest tylko twoja ufność i oddanie Mi wszystkiego. Wtedy Ja wszystko będę czynił – dosłownie wszystko. 

Jezus , Świadectwo., 162

Dusza każdego Mojego dziecka tęskni do Mojej miłości, bo z niej jest utworzona. Pragnie zjednoczenia ze Mną, choć człowiek nie zawsze rozumie te porywy tęsknoty i jakże często karmi je namiastkami. Jakże często rzuca jej brudne ochłapy tego świata, zamiast przyjść do Mnie i czerpać ze źródła czystej miłości.

Jezus Świadectwo, 232

Stanowimy jedno. Pójdź zatem w Mój człowieczy los i dziel go ze Mną, abyśmy zawsze mogli być razem.

Jezus Świadectwo, 232

Twoja droga prowadzi przez pustkowie, ale idziesz ze Mną. Nie lękaj się i nie zazdrość innym. Moja miłość będzie cię prowadzić i wspierać. Ufaj Mojej miłości.

Jezus Świadectwo, 232