Gaston Courtois

Ksiądz Gaston Courtois (1897-1970) od dziecka nosił w sobie pragnienie zażyłości z Bogiem. Już jako posługujący kapłan zaczął słyszeć głos Jezusa przynaglające go do zapisywania myśli dawanych mu przez Jezusa. Zapisywał te myśli w notesie dla siebie. Choć Jezus powiedział mu, żeby dzielił się nimi z braćmi i siostrami.

Pierwotnie zeszyty z jego zapiskami nosiły tytuł U stóp Mistrza, lecz w jednym z zeszytów z lat 1967-1968 na wewnętrznej strony okładki ks.Gaston Courtois napisał: Gdy Pan mówi do serca… . Wydawcy jego zapisków w postaci książki przyjęli ten drugi tytuł.

Nie komplikuj swojego życia duchowego. Oddaj Mi się takim jakim jesteś. Nie zasłaniaj Mnie sobą. Im mniej będzie w tobie cieni i skaz, tym łatwiej będę mógł w tobie wzrastać i docierać do innych ludzi.

Jezus w Gdy Pan mówi do serca, 149

Nie zasłaniaj Mnie sobą.

Najważniejsze nie jest to, żeby robić dużo, ale żeby robić dobrze. A żeby robić dobrze, trzeba to robić z miłością.

Jezus w Gdy Pan mówi do serca, 146

Tak, jestem Omegą. Ku Mnie zmierzają wszystkie dopływy ludzkości a ściślej mówiąc, powinny zmierzać. Inaczej ulegną rozproszeniu. Są pośród nich rzeki ciche i spokojne, ale też rwące potoki, które toczą spienione wody zabierające ze sobą wszystko, co napotkają po drodze; są pośród nich wody przejrzyste o barwie niebieskiej lub zielonej; są też wody muliste i żółte, pozornie brudne. Lecz wystarczy, że przepłyną przez obszar, gdzie Duch Święty je natleni, by zostały oczyszczone – by stały się zupełnie zdrowe i czyste – i mogły wpaść do morza.

Jezus w Gdy Pan mówi do serca, 147

Zjednoczenie! To jest bardzo ważne słowo, jedyne, które może zbawić ludzkość. Tylko przeze Mnie, ze Mną i we Mnie, w jedności Ducha Świętego, ludzkość może zostać wywyższona na chwałę Ojca.

Jezus w Gdy Pan mówi do serca, 147

Zjednocz się ze wszystkimi mistykami, którzy żyją obecnie na ziemi. Temu czy innemu wiele zawdzięczasz, choć nie masz o tym pojęcia, a twoje zjednoczenie z nimi może pomóc wielu duszom. To mistycy sprowadzają łaski odkupienia na ludzkość. Gorąco pragnij, by w świecie było coraz więcej dusz autentycznie kontemplacyjnych.

Jezus w Gdy Pan mówi do serca, 54