Chrystus w Tobie > Boży posłańcy > Gaston Courtois

Gaston Courtois

Ksiądz Gaston Courtois (1897-1970) od dziecka nosił w sobie pragnienie zażyłości z Bogiem. Już jako posługujący kapłan zaczął słyszeć głos Jezusa przynaglające go do zapisywania myśli dawanych mu przez Jezusa. Zapisywał te myśli w notesie dla siebie, jednak Jezus powiedział mu, żeby dzielił się nimi z braćmi i siostrami.

Pierwotnie zeszyty z jego zapiskami nosiły tytuł U stóp Mistrza, lecz w jednym z zeszytów z lat 1967-1968 na wewnętrznej strony okładki ks.Gaston Courtois napisał: Gdy Pan mówi do serca… . Wydawcy jego zapisków w postaci książki przyjęli ten drugi tytuł.

Cytaty i fragmenty