Muzyka

Jest tylko Jedna Miłość, Jedno Serce.

Skąd pochodzi mądrość?

To know, Poznać…, Zbigniew Preisner

Hiob 28, 12-14…20-22

 A skąd pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? 
Człowiek nie zna tam drogi, nie ma jej w ziemi żyjących. 
Otchłań mówi: Nie we mnie. Nie u mnie – tak morze dowodzi. (…)
Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? 
Zakryta dla oczu żyjących, i ptakom powietrznym nieznana. 
Podziemie i Śmierć oświadczają: Nie doszło tu echo jej sławy.

Sapientia vero ubi invenitur? Et quis est locus intellegentiae?
Nescit homo pretium eius, nec invenitur in terra suaviter viventium.
Abyssus dicit: „Non est in me”; „Non est mecum”.
Unde ergo sapientia venit, et quis est locus intellegentiae? (…)
Perditio et mors dixerunt: „Auribus nostris audivimus famam eius”.
Sapientia vero ubi invenitur? Et quis est locus intellegentiae?
Non est in me. Non est mecum.

Ojciec Seraphim z Gruzji i jego chór śpiewają modlitwę Pańską w języku aramejskim Papieżowi Franciszkowi w trakcie jego wizyty w Gruzji

Głos anioła – Cai Thomas, 12 lat.

Droga…..

….jazzowe budzenie Duszy