Mistycy

Zjednocz się ze wszystkimi mistykami, którzy [żyli kiedykolwiek] i którzy żyją obecnie na ziemi. Temu czy innemu wiele zawdzięczasz, choć nie masz o tym pojęcia, a twoje zjednoczenie z nimi może pomóc wielu duszom. To mistycy sprowadzają łaski odkupienia na ludzkość. Gorąco pragnij, by w świecie było coraz więcej dusz autentycznie kontemplacyjnych.

Jezus, w Gdy Pan mówi do serca, ks.Gaston Courtois, s.46