Chrystus w Tobie > Mistycy

Mistycy

Mistycy to, ci, którzy swoje całe życie oddali Bogu, oddali na szukanie żywego doświadczenia Boga. I to żywe doświadczenie zostało im dane, i o tym mówią, tym się dzielą. Ich przemyślenia wypływają z ich doświadczeń żywej obecności Boga. Nie teoretyzują. Nie są teologami, lecz praktykami. Praktykują umieranie sobie i ożywanie w Bogu. Pozwalają Bogu, Chrystusowi żyć w nich i nimi.

Podział na Bożych posłańców i mistyków jest podziałem sztucznym. Pozwoliłem go sobie wprowadzić jedynie, by wskazać i odróżnić dwie grupy dzieci Bożych, których życie skupiało się, czy skupia na trochę innych obszarach realizowania Bożej Woli.

W rzeczywistości posłańcy Boży są mistykami, a mistycy są posłańcami Bożymi. Bóg jedynie wykorzystuje ich służbę w trochę inny sposób. Ale cel jest taki sam: przyprowadzić wszystkie dzieci z powrotem do Domu.

Zjednocz się ze wszystkimi mistykami, którzy [żyli kiedykolwiek] i którzy żyją obecnie na ziemi. Temu czy innemu wiele zawdzięczasz, choć nie masz o tym pojęcia, a twoje zjednoczenie z nimi może pomóc wielu duszom. To mistycy sprowadzają łaski odkupienia na ludzkość. Gorąco pragnij, by w świecie było coraz więcej dusz autentycznie kontemplacyjnych.

Jezus, w Gdy Pan mówi do serca, ks.Gaston Courtois, s.46