Chrystus w Tobie > Boży posłańcy > Pamela Rose Kribbe

Pamela Rose Kribbe

Poniższe informacje o Pameli Kribbe zaczerpnięte są z jej biograficznej opowieści, jaką Pamela opublikowała na stronie Jeshua.net i są jedynie pewnym wyborem. Cały artykuł można przeczytać po angielsku lub z pomocą Google Translatora na jej stronie.

Pamela Rose Kribbe (1968) już jako dziecko lubiła czytać Biblię dla dzieci i poznawać opowieści o Jezusie. Było to dziwne, jak sama mówi, ponieważ rodzice nigdy nie byli religijnie poszukujący, czy zaangażowani w jakąś formę religijnego życia. Gdy Pamela miała 12 lat zmarła jej babcia, z którą była bardzo związana. W tamtym okresie jej mama, ciocie, kuzyni i kuzynki zaczęli interesować się życiem po życiu i zjawiskami paranormalnymi. To zainteresowanie przetrwało u Pameli do wieku lat 19 gdy rozpoczęła uniwersyteckie studia filozoficzne.

Czas studiów – czas sceptycyzmu

Po roku studiów na Uniwersytecie Leiden jej światopogląd uległ zmianie i stała się bardzo sceptyczna, a wszelkie religijne kwestie uważała za zabobony i nieracjonalne przejawy słabości ludzkiego umysłu. Studia ukończyła z wyróżnieniem i otrzymała propozycję zrobienia doktoratu i pracy na innej uczelni. Jej akademickie zainteresowania i praca doktorancka koncentrowała się na filozofii nauk ścisłych, co ostatecznie zaowocowało ukończeniem przez nią doktoratu w wieku 29 lat, choć Pamela wiedziała, że nie będzie kontynuować kariery naukowej.

Związki i relacje – duchowa ewolucja

W kolejnych latach jej rozwój i duchowa ewolucja wiązały się z szeregiem związków i relacji, w jakie wchodziła. Nie wchodząc w szczegóły (całość jej biograficznej opowieści jest na jej stronie jeshua.net), Pamela ostatecznie spotkała Gerrita, pobrali się, na świat przyszła Laura, a Pamela wspólnie z Gerritem rozpoczęli współpracę w duchowym doradztwie i uzdrawianiu.

Jeszua

Następny etap to pojawienie się Jeszuy w życiu Pameli. Przedstawił się jako Jeszua syn Józefa (Jeshua ben Joseph). Proces rozwoju ich relacji trwał przez pewien czas nieujawniany nikomu poza Gerritem. Pamela obawiała się negatywnej oceny świata zewnętrznego i ośmieszenia. Niemożliwością wydawało się jej powiedzenie komukolwiek, że otrzymuje przesłania od Jeszuy.

Bardzo przypomina to sytuację Jayema, jego lęki i ogromne opory oraz jego relację z Kendrą, która była jedynym wówczas powiernikiem jego tajemnicy relacji z Jeszuą.

Ostatecznie Jeszua poprowadził Pamelę do otwarcia się na świat zewnętrzny, publikacji spisanych przesłań na stronie w internecie, a następnie do intensywnej już pracy i przesłań dawanych na żywo, tak zwanych channelingów. Część tych przesłań została przetłumaczona przez Barbarę Dunker i zostaną one wszystkie Wam udostępnione. Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Gerrita. Próba skontaktowania się z Barbarą nie powiodła się, ale mamy nadzieję, że może Barbara natknie się na naszą stronę i w ten sposób nawiążemy kontakt.

Przetłumaczone przesłania są do pobrania w tym miejscu.

Cytaty i fragmenty są w tym miejscu.